Athithedi

ဦးကိတိၱသာရ (ဦးေက်ာ္ဟိန္း)သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ကူးေျပာင္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္၍ သိရွိခဲ့ၿပီးေသာ စိတ္၊ ေစတသိက္တုိ႔၏ အေၾကာင္း၊ အသိ-သတိတုိ႔၏ အေရးႀကီးပုံမ်ားႏွင့္ စိတ္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို တစ္ကမာၻလုံးရွိ လူသားအားလုံး သိရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ www.athithedi.com အမည္ရွိ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လႊင့္တင္လုိက္ပါၿပီ။

Project Details

Date:February 2013
Client:PENTA LUCK Co., Ltd
Skills:HTML, CSS, PHP & MySQL, Joomla CMS
Project URL:www.athithedi.com

athithadi